Radonmätning är viktigt för hälsan

Radonmätning är viktigt för hälsan

Det finns många saker du kan göra för att förbättra din hälsa och välmående. En sak som många glömmer bort är luften. Den luft vi andas och lever i kan påverka vår hälsa och därför är det av största vikt att du ser till att luften är hälsosam. Det är till exempel viktigt att luften är fri från radon för att du och din familj ska hålla er friska.

Beställ en radonmätning

https://radea.se/ kan du beställa en radonmätning. En radonmätning går enkelt till och det enda du behöver göra är att gå in på deras hemsida där du kan se olika erbjudanden och tjänster. Men det alla tjänster har gemensamt är att företaget kommer att skicka en eller flera mätningsdosor till dig. Dessa mätningsdosor sätter du upp i ditt hem och därefter låter du dosorna vara för att de ska kunna mäta halten av radon som är i ditt hem. När några månader har gått skickar du tillbaka dosorna till företaget som kommer att analysera resultatet. Om resultatet visar att ni har för höga halter av radon hos er kommer de att kontakta er för att de ska kunna hjälpa er att få ner de farliga halterna av radon. Ni behöver själva inte göra något mer än att beställa hem dosorna. Företaget kommer att sköta hela processen från analys till åtgärd. Så snart som det är åtgärdat kommer er luft att vara hälsosam igen och du behöver inte vara orolig för att du och din familj andas ohälsosam luft.

dante